En kort innføring om fotografering i råformat for begynnere. Fra medlemsmøte 12.2.2013 ved Oddbjørn Strand.

Ved å fotografere i råformat beholder du selv kontrollen over bildefilene dine i stedet for å overlate viktige beslutninger til kameraet. Bildekvaliteten blir bedre, og du beholder muligheten til å korrigere eksponering og hvitbalanse og mye mer i ettertid.

Les mer: Fotografering i råformat

Copyright © 2015 Hønefoss Kamera Klubb. All Rights Reserved.