32. Hønefoss

Hønefoss Kamera Klubb innbyr for 32. gang til Nasjonal Fotokonkurranse for digitale bilder!

Illustrasjonsfoto: Tom Svensen

Vi er glade for at vi har hatt god deltakelse gjennom de to siste årene, til tross for pandemi og nedstengning, eller kanskje på grunn av? Og nå prøver vi i år igjen!

Vi stiller fortsatt med både premier, plaketter og diplomer som vi gjerne vil dele ut til noen av dere dyktige norske amatørfotografer, og som vanlig blir bildene vurdert av habile jurymedlemmer.
Så da er det bare å fyre løs med kameraet og sende inn bilder som du virkelig liker og har stor tro på. Vi tar imot alt, både ute- og inne-bilder og kanskje nettopp du blir en av vinnerne i år?


Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) bidrar igjen med sin flotte pokal til Beste Bilde, og lokalt bidrar igjen Skue Sparebank med pengepremier som går til Beste Menneskeportrett og Beste Naturbilde.


Innleveringsfrist 1. november 2022

Premiering og visning 29.november kl. 19 i klubbens lokaler i Hønefoss. Deltakere i konkurransen vil motta en invitasjon til å registrere seg for å delta via nettet.

NSFF godkjenning 2022/5


Premiering


Beste Fotograf totalt      

Gullplakett og pengepremie

Beste Bilde                     

Gullplakett og Pokal fra NSFF

Inntil 2 sølvplaketter
Inntil 3 bronseplaketter

Beste Naturbilde           

Gullplakett og 1.000 kroner gitt av Skue Sparebank

Beste Menneskeportrett    

Gullplakett og 1.000 kroner gitt av Skue Sparebank

Beste HØKK-fotograf        

Gullplakett

Beste Fotoklubb totalt    

Gullplakett

Hederlig omtale og Antatte

Diplomer

Ca. 25 % av bildene vil bli antatt.


Konkurranseregler

1. Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge. Tidligere premierte bilder i konkurransen kan ikke delta, men har bildet oppnådd Hederlig Omtale eller Antatt, må du gjerne prøve igjen.


2. Juryens avgjørelse er definitiv og kan ikke påklages, og ved å delta har man akseptert konkurransereglene.


3. Tema: Fritt og inntil 4 bilder per fotograf.


4. Deltagergebyret er kr. 150,- som må innbetales klubbens bankkonto 2230.20.10521 eller på Vipps 109226 innen 1. november. Merk betalingen med: 32. Hønefoss. Viktig! Navn på fotograf må fremgå av betalingen. 


5. Innlevering – viktig å lese alt under dette punktet nøye.

Innleveringsfrist er 1. november.
Bilder som ikke følger disse reglene blir ikke godtatt:

a. Bildene skal være i jpg format. De kan ikke zippes.

b. Bildefilene må ha riktig navn. 
Bildetittel og navn på fotograf skal fremgå av filnavnet i denne rekkefølge med mellomrom mellom ordene og vanlig bindestrek i tillegg mellom bildenavn og fotograf (eks: Vinterlandskap - Ole Olsen). Store bokstaver, og æ, ø og å er ok, men IKKE tegn som , . _ osv. 
Annen informasjon skal ikke inkluderes i filnavnet.

Det anbefales at bildene er minimum 1024 x 768 piksler, men det er ikke noe krav.
Bildene sendes på e-post til: nasjonalhokk@gmail.com

c. I e-posten SKAL det angis navn og adresse på fotograf og navn på bildefilene som legges ved e-posten.

d. Hvis du er medlem av en fotoklubb, må du skrive det hvis bildene dine skal telle til kategorien Beste Fotoklubb.

6. HØKK forbeholder seg retten til følgende bruk uten vederlag:
Vinnerbilder vil bli brukt av HØKK i forbindelse med konkurransen og relaterte ting som årsmeldinger o.l. 
Vinnerbildene kan publiseres sammen med informasjon om konkurransen, på nett eller i trykte media. 

Vi kan dessverre ikke love omgående bekreftelse på mottak, men alt besvares etter hvert. 


Kontaktperson: Tore Hansen,
tlf. 41 90 81 45 (m), tlf. 32 12 07 31 (hj)
Mailadresse: nasjonalhokk@gmail.com